Podmínky služby partnerského programu Susene-maso.cz

 

Dohoda

Přihlášením se do Partnerského programu Susene-maso.cz („Program“) souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“).

Susene-maso.cz si vyhrazuje právo podmínky služby čas od času aktualizovat a měnit bez upozornění. Jakékoli nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují aktuální program, včetně vydání nových nástrojů a zdrojů, budou podléhat podmínkám služby. Pokračování v používání programu po jakýchkoli takových změnách bude znamenat váš souhlas s takovými změnami.

Porušení kterékoli z níže uvedených podmínek bude mít za následek ukončení vašeho účtu a propadnutí veškerých nezaplacených provizí získaných během porušení. Souhlasíte s používáním Partnerského programu na vlastní riziko.

Podmínky účtu

 • Abyste se mohli zúčastnit tohoto programu, musíte být starší 18 let.
 • Musíte být člověk. Účty registrované „boty“ nebo jinými automatizovanými metodami nejsou povoleny.
 • Chcete-li dokončit proces registrace, musíte uvést své celé jméno, platnou e-mailovou adresu a jakékoli další požadované informace.
 • Vaše přihlašovací jméno může používat pouze jedna osoba – není povoleno jediné přihlášení sdílené více lidmi.
 • Jste odpovědní za zachování bezpečnosti svého účtu a hesla. Susene-maso.cz nemůže a nebude ručit za ztrátu nebo škodu z vašeho nedodržení této bezpečnostní povinnosti.
 • Jste odpovědní za veškerý zveřejněný obsah a aktivity, které se vyskytují pod vaším účtem.
 • Jedna fyzická nebo právnická osoba nesmí vést více účtů.
 • Nesmíte používat Partnerský program k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům.
 • Při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nikoli výhradně, zákonů o autorských právech).
 • Partnerský program nesmíte používat k vydělávání peněz na svých vlastních produktových účtech Susene-maso.cz.

Odkazy/grafika na vašem webu, ve vašich e-mailech nebo jiné komunikaci

Jakmile se zaregistrujete do Patnerského programu, bude vám přidělen jedinečný Partnerský kód. Máte povoleno umístit odkazy, bannery nebo jinou grafiku, kterou poskytujeme s vaším Partnerským kódem, na vaše stránky, do vašich e-mailů nebo do jiné komunikace. Poskytneme vám pokyny, styly odkazů a grafickou kresbu k použití při odkazování na Susene-maso.cz. Můžeme změnit design uměleckého díla kdykoli bez upozornění, ale nebudeme měnit rozměry obrázků bez řádného upozornění.

Abychom umožnili přesné sledování, hlášení a načítání poplatků za doporučení, poskytneme vám speciální formáty odkazů, které budou použity ve všech odkazech mezi vaším webem a Susene-maso.cz. Musíte zajistit, aby každý z odkazů mezi vaším webem a Susene-maso.cz správně využíval tyto speciální formáty odkazů. Odkazy na Susene-maso.cz umístěné na vašich stránkách v souladu s touto smlouvou, a které správně využívají tyto speciální formáty odkazů, se označují jako „Speciální odkazy“. Poplatky za doporučení získáte pouze v souvislosti s prodejem produktu Susene-maso.cz přímo prostřednictvím Speciálních odkazů; nebudeme vůči vám odpovědni za jakékoli selhání z vaší strany nebo někoho, na koho odkazujete, použijete-li speciální odkazy nebo nesprávně zadáte váš partnerský kód, a to i do té míry, že takové selhání může vést k jakémukoli snížení částek, které by vám byly jinak vyplaceny podle této smlouvy.

Affiliate odkazy by měly směřovat na stránku propagovaného produktu.

Poplatky/provize za doporučení a platby

Aktuální výše provizí je 5% z dokončeného prodeje zboží bez DPH.
Aby byl prodej produktu způsobilý k získání poplatku za doporučení, musí zákazník kliknout na Speciální odkaz z vašeho webu, e-mailu nebo jiné komunikace na https://susene-maso.cz a během této doby dokončit objednávku produktu.

Budeme platit provize pouze za odkazy, které jsou automaticky sledovány a hlášeny našimi systémy. Nebudeme platit provize, pokud někdo řekne, že nakoupil nebo někdo řekne, že zadal kód doporučení, pokud nebyl sledován naším systémem. Můžeme platit pouze provize z podnikání generované prostřednictvím správně naformátovaných speciálních odkazů, které byly automaticky sledovány našimi systémy.

Vyhrazujeme si právo vyřadit provize získané prostřednictvím podvodných, nezákonných nebo příliš agresivních, sporných prodejních nebo marketingových metod.

Platby začnou, až když vyděláte více než 500 Kč v partnerském příjmu. Pokud váš partnerský účet nikdy nepřekročí hranici 500 Kč, vaše provize nebudou realizovány ani vyplaceny. Jsme zodpovědní pouze za platby účtům, které překročily hranici 500 Kč.

Identifikujte se jako affiliate Susene-maso.cz

Nesmíte vydat žádné tiskové prohlášení týkající se této smlouvy nebo vaší účasti v programu; taková akce může vést k vašemu ukončení programu. Kromě toho nesmíte žádným způsobem zkreslovat nebo přikrášlovat vztah mezi námi a vámi, říkat, že vyvíjíte naše produkty, říkat, že jste součástí Susene-maso.cz nebo vyjadřovat či naznačovat jakýkoli vztah nebo spojení mezi námi a vámi nebo jakoukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobou, s výjimkou případů výslovně povolených touto smlouvou (včetně vyjádření nebo naznačení, že podporujeme, sponzorujeme, podporujeme nebo přispíváme penězi na jakoukoli charitu nebo jinou věc).

Nesmíte nakupovat produkty prostřednictvím svých partnerských odkazů pro vlastní potřebu. Takové nákupy mohou vést (podle našeho výhradního uvážení) k zadržení poplatků za doporučení a/nebo ukončení této smlouvy.

Platební kalendář

Pokud jsou vaše současné příjmy přidružených společností vyšší než 500 Kč, budete vám vypláceni každý měsíc. Pokud jste od poslední platby nevydělali 500 Kč, vyplatíme vám platbu následující měsíc poté, co překročíte hranici.

Definice zákazníka

Zákazníci, kteří si zakoupí produkty prostřednictvím tohoto Programu, budou považováni za naše zákazníky. V souladu s tím se na tyto zákazníky budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a provozní postupy týkající se zákaznických objednávek, zákaznických služeb a prodeje produktů. Naše zásady a provozní postupy můžeme kdykoli změnit. Například určíme ceny účtované za produkty prodávané v rámci tohoto programu v souladu s našimi vlastními cenovými politikami. Ceny a dostupnost produktů se mohou čas od času lišit. Vzhledem k tomu, že změny cen mohou ovlivnit Produkty, které jste uvedli na svých stránkách, neměli byste na svých stránkách zobrazovat ceny produktů. Vynaložíme obchodně přiměřené úsilí, abychom prezentovali přesné informace, ale nemůžeme zaručit dostupnost ani cenu žádného konkrétního produktu.

Vaše povinnosti

Budete výhradně odpovědní za vývoj, provoz a údržbu svých stránek a za všechny materiály, které se na vašich stránkách objeví. Například budete výhradně odpovědní za:

 • Technický provoz vašeho webu a veškerého souvisejícího vybavení
 • Zajištění zobrazení speciálních odkazů na vašem webu neporušuje žádnou dohodu mezi vámi a jakoukoli třetí stranou (včetně, bez omezení, jakýchkoli omezení nebo požadavků, které na vás klade třetí strana, která je hostitelem vašeho webu)
 • Přesnost, pravdivost a vhodnost materiálů zveřejněných na vašich stránkách (včetně, mimo jiné, všech materiálů souvisejících s Produktem a jakýchkoli informací, které zahrnete do speciálních odkazů nebo s nimi spojíte)
 • Zajištění toho, že materiály zveřejněné na vašich stránkách neporušují nebo neporušují práva žádné třetí strany (včetně například autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv)
 • Zajištění, že materiály zveřejněné na vašich stránkách nejsou urážlivé nebo jinak nezákonné
 • Zajištění toho, že vaše stránky přesně a přiměřeně zveřejňují, ať už prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů nebo jinak, jak shromažďujete, používáte, ukládáte a zveřejňujete údaje shromážděné od návštěvníků, včetně toho, kde je to vhodné, že třetí strany (včetně inzerentů) mohou zobrazovat obsah a/ nebo reklamy, shromažďují informace přímo od návštěvníků, a mohou umisťovat nebo rozpoznávat soubory cookie do prohlížečů návštěvníků.

Dodržování zákonů

Podmínkou vaší účasti v Programu je souhlas s tím, že dokud jste účastníkem Programu, budete dodržovat všechny zákony, vyhlášky, pravidla, nařízení, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky jakéhokoli vládního orgánu, který má jurisdikci nad vámi, zda tyto zákony atd. jsou nyní v platnosti nebo později vstoupí v platnost během doby, kdy jste účastníkem Programu. Aniž byste omezovali výše uvedenou povinnost, souhlasíte s tím, že jako podmínku vaší účasti v Programu budete dodržovat všechny platné zákony, které upravují marketingové e-maily, včetně, bez omezení, Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a všechny další zákony proti spamu.

Doba trvání smlouvy a programu

Doba platnosti této smlouvy začíná naším přijetím vaší přihlášky do programu a skončí, když ji kterákoli ze stran ukončí. Vy nebo my můžeme tuto smlouvu kdykoli ukončit, s uvedením důvodu nebo bez něj, zasláním písemného oznámení o ukončení druhé straně. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu okamžitě přestanete používat a ze svých stránek odstraníte všechny odkazy na https://susene-maso.cz a všechny naše ochranné známky, obchodní oděvy a loga a všechny další materiály, které vám poskytneme nebo v našem zastoupení poskytneme na základě tohoto dokumentu nebo v souvislosti s programem. Susene-maso.cz si vyhrazuje právo Program kdykoliv ukončit. Po ukončení programu Susene-maso.cz vyplatí veškeré zbývající příjmy nahromaděné nad 500 Kč.

Ukončení

Susene-maso.cz má dle vlastního uvážení právo kdykoli pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání programu nebo jakékoli jiné služby Susene-maso.cz, a to z jakéhokoli důvodu. Takové ukončení Služby bude mít za následek deaktivaci nebo smazání vašeho účtu nebo vašeho přístupu k vašemu účtu a propadnutí a vzdání se všech potenciálních nebo splatných provizí na vašem účtu, pokud byly získány podvodným, nezákonným nebo příliš agresivní, sporné prodejní nebo marketingové metody. Susene-maso.cz si vyhrazuje právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.

Vztah stran

Vy a my jsme nezávislí dodavatelé a nic v této smlouvě nevytvoří žádné partnerství, společný podnik, agenturu, franšízu, obchodního zástupce nebo zaměstnanecký vztah mezi stranami. Nebudete mít žádné oprávnění činit nebo přijímat jakékoli nabídky nebo prohlášení naším jménem. Neučiníte žádné prohlášení, ať už na svých stránkách nebo jinak, které by přiměřeně odporovalo čemukoli v této části.

Omezení odpovědnosti

Neneseme odpovědnost za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (nebo jakoukoli ztrátu příjmů, zisků nebo dat) vzniklé v souvislosti s touto smlouvou nebo programem, a to ani v případě, že jsme byli na možnost takových škod upozorněni. Dále naše souhrnná odpovědnost vyplývající z této smlouvy a programu nepřesáhne celkové poplatky za doporučení, které vám byly zaplaceny nebo splatné podle této smlouvy.

Vyloučení odpovědnosti

Neposkytujeme žádné výslovné ani předpokládané záruky nebo prohlášení s ohledem na program nebo jakékoli produkty prodávané prostřednictvím programu (včetně, bez omezení, záruk vhodnosti, obchodovatelnosti, neporušení nebo jakýchkoli předpokládaných záruk vyplývajících z průběhu plnění, obchodování nebo obchodní zvyklosti). Kromě toho neprohlašujeme, že provoz Susene-maso.cz bude nepřerušovaný nebo bezchybný, a neneseme odpovědnost za následky jakýchkoli přerušení nebo chyb.

Nezávislé vyšetřování

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO SMLOUVU A SOUHLASÍTE SE VŠEMI JEJÍMI PODMÍNKAMI. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE MŮŽEME KDYKOLI (PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO) VYŽÁDAT ODKAZY ZÁKAZNÍKA ZA PODMÍNEK, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD PODMÍNEK OBSAŽENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ, NEBO PROVOZOVAT WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ JSOU PODOBNÉ VAŠEMU WEBU NEBO KONKURENCI. NEZÁVISLE JSTE VYHODNOTILI ŽÁDOST ÚČAST V PROGRAMU A NESPOLEHÁTE SE NA ŽÁDNÉ JINÉ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKU NEBO PROHLÁŠENÍ, NEŽ UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ.

Arbitráž

Jakýkoli spor související jakýmkoli způsobem s touto smlouvou (včetně jakéhokoli skutečného nebo údajného porušení této smlouvy), jakékoli transakce nebo činnosti podle této smlouvy nebo váš vztah s námi nebo kteroukoli z našich přidružených společností budou předloženy k důvěrnému rozhodčímu řízení, kromě případů, kdy jsme jakýmkoliv způsobem porušili nebo hrozili porušením našich práv duševního vlastnictví, můžeme požádat o soudní příkaz nebo jinou vhodnou nápravu u kteréhokoli státního nebo federálního soudu (a vy souhlasíte s nevýhradní jurisdikcí a místem konání těchto soudů) nebo u jakéhokoli jiného soudu příslušné jurisdikce . Arbitráž podle této smlouvy bude vedena podle pravidel platných v té době Americké arbitrážní asociace. Nález arbitra je závazný a může být vydán jako rozsudek u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony nebude žádné rozhodčí řízení podle této smlouvy spojeno s rozhodčím řízením zahrnujícím jakoukoli jinou stranu podléhající této smlouvě, ať už prostřednictvím třídního rozhodčího řízení nebo jinak.

Závěrečná ujednání

Tato smlouva se bude řídit zákony České Republiky bez odkazu na pravidla upravující volbu práva. Tuto smlouvu nesmíte postoupit ze zákona ani jinak bez našeho předchozího písemného souhlasu. S výhradou tohoto omezení bude tato smlouva závazná pro strany a jejich příslušné nástupce a postupníky, bude pro ně platná a vymahatelná. Naše selhání při prosazování vašeho přísného plnění jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude představovat vzdání se našeho práva následně vymáhat takové ustanovení nebo jakékoli jiné ustanovení této smlouvy. Neschopnost Susene-maso.cz uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení podmínek služby neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení. Podmínky služby představují úplnou dohodu mezi vámi a Susene-maso.cz a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí dohody mezi vámi a Susene-maso.cz (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).