Sušené maso je vhodné pro vrcholové sportovce, fitness, rekreační sportovce i pracovníky náročných profesí v každodenním životě.

Sušené maso je velmi vhodné pro sportovce

Na základě dříve popsaných vlastností a nutričních hodnot sušeného masa můžeme jeho konzumaci bez obav doporučit všem kategoriím sportovců, bez rozdílu jaké sportovní disciplíně se věnují a na jaké úrovni daný sport provozují.

U všech sportovců půjde především o to, aby měli k dispozici zdravý produkt, který dokáže velmi rychle doplnit vydanou energii sportovce.

Ale také zmírnit jeho únavu a současně jej i při provozování vybrané sportovní disciplíny více nezatěžovat a neomezovat.

Zde především každý sportovec ocení nízkou hmotnost jednotlivých porcí, malé rozměry, koncentrovanou výživnou a energetickou hodnotu, která je dána především kvalitou sušeného masa a způsobem jeho zpracování.

Konzumace sušeného masa u vrcholových sportovců

Činnost vrcholových sportovců je charakterizována dvěma základními obdobími, a to několikafázovým tréningem a vlastním absolvováním jednotlivých závodů či sportovních zápasů.

I když se tyto etapy činnosti vrcholového sportovce – profesionála liší, při každé z nich, ať už provozuje jakoukoliv disciplínu, půjde o doplňování vydané energie, nebo pravidelné doplňování speciálně sestaveného jídelníčku, který se ještě liší podle druhu provozovaného sportu.

Z toho pohledu je sušené maso velmi vhodné a splňuje i ty nejnáročnější požadavky pro výživu vrcholového sportovce.

Co se týká množství konzumovaného sušeného masa u vrcholových sportovců, bude se lišit v návaznosti na jídelníček sportovce.

Zcela určitě bude mít jiný jídelníček sportovec provozující atletiku, nebo sportovec provozující vzpírání, box či zápas. Tyto jídelníčky samozřejmě budou odlišné od jídelníčku například automobilového závodníka, motokrosaře, nebo sportovce provozujícího některý z cyklistických sportů.

U všech vrcholových sportovců je však možnost nalézt vhodné využití sušeného masa jako doplňku sportovní stravy vrcholového sportovce.

Konzumace sušeného masa u rekreačních sportovců

Konzumace sušeného masa u rekreačních sportovců bude ve srovnání s vrcholovými sportovci postavena na úplně jiných zásadách. Sušené maso bude v případě rekreačních sportovců zpravidla hlavně doplňovat vydanou energii, nebo dokonce nahrazovat většinu stravy.

Zejména v případech, kdy při sportování v přírodě nebude vždy po ruce pravidelné občerstvení nebo samotná možnost pravidelně se stravovat. Sušené maso se tak může využívat v případech, kdy se bude jednat především o dálkovou turistiku málo obydlenou krajinou, horskou turistikuvodácký sport, delší cyklistické trasy v horském terénu apod.

Ve všech těchto případech, a mohli bychom jmenovat řadu dalších, bude využíti sušeného masa velmi vhodné a v mnoha ohledech

Sušené maso pro pracovníky s náročnou profesí

Pokud hovoříme o náročné profesi v souvislosti s konzumací sušeného masa, máme tím na mysli náročnou profesi nejen z hlediska vydávání energie, ale i celkového průběhu pracovní doby, ať už jde o velký podíl fyzické zatěže, nebo psychického a duševního vypětí.

Velmi často půjde u pracovníků s náročnou profesí o kombinaci všech tří faktorů. Ve všech případech, až na výjimky, a těch je velmi málo, můžeme konzumaci sušeného masa zcela doporučit. Je lhostejné, zda daný pracovník bude konzumovat sušené maso jako zdroj rychlého doplnění energie nebo jako hlavní jídlo.

Sušené maso odbourává únavu, náhrazuje stravu, a funguje jako prostředek pro potlačení pracovního stresu, nebo jako zdroj zkvalitnění relaxace a odpočinku. Jako náročné profese, kde je zcela na místě využívání kvalit sušeného masa, můžeme pro ilustraci uvést:

  • řidiči – řidič kamionu, řidič autobusu dálkové dopravy, řidič autobusu městské dopravy, pilot dopravního letadla, strojvedoucí ve vlaku, kapitán námořní lodi, řidič sanitky záchranné služby atd.
  • záchranáři – členové báňské záchranné služby, potápěči, hasiči, personál sanitek záchranné služby, pilot vrtulníku záchranné služby, pohotovostní lékaři, policisté ve službě v terému, vojáci na vojenských misích a cvičeních atd.
  • členové expedicí – polární, výzkumné a dobrodružné expedice, vulkanologové, jeskyňáři, podmořské expedice, kosmické lety atd.
  • riziková pracoviště – horníci, obsluha jaderné elektrárny, pyrotechnici atd.